Wie bemiddelt?

Een buurtbemiddelaar:

  • behartigt geen specifiek belang dat strijdig is met de neutraliteit van Buurtbemiddeling;
  • dringt geen eigen normen en waarden op aan een van de partijen;
  • praat alléén aan de bemiddelingstafel met de partijen over het conflict;
  • is bereid jaarlijks trainingen te volgen in conflictbemiddeling;
  • zet zich minimaal één maal per maand in voor een conflict;
  • neemt de follow-up van de bemiddeling voor zijn/haar rekening;
  • neemt deel aan de zes-wekelijkse team-vergaderingen en intervisie;
  • blijft minimaal 2 jaar als vrijwilliger actief;
  • ontvangt voor zijn/haar tijd en inzet een onkostenvergoeding (met vrijwilligers-verzekering) en ondertekent een vrijwilligersovereenkomst.