Buurtbemiddeling in de media

Huis-aan-huis Reklamix van 9 juni 2016

Buurtbemiddeling is wijdverbreid in Nederland; maarliefst 220 gemeenten bieden Buurtbemiddeling aan aan hun inwoners. Tijd voor een ambassadeur en niet de minste! Lees er over in deze PDF.

 


De Stentor 18 april 2016

Op 16 april hebben de vrijwillige buurtbemiddelaars van Deventer en Olst-Wijhe een training gevolgd. De dag stond in het teken van fijnslijpen van de basisvaardigheden en van teambuilding. Een top-dag! Lees het hele artikel in deze PDF.

 


Uit het jaarverslag 2012 van Raster

Van bijna op de vuist tot een oplossing

Machteld Kernkamp is 1 van de pakweg 20 buurtbemiddelaars bij Raster. Samen bemiddelen zij in een groeiend aantal burenconflicten, dit jaar waren het er 137.

"Ik las destijds een stukje in de krant over buurtbemiddeling. Ik ben zelf echtscheidingsmediator en in mijn achterhoofd zat al een poosje de wens om naast mijn werk ook iets als vrijwilliger te betekenen. Dat viel toen mooi samen. Ik verbreed mijn horizon ermee, het is een ander soort conflictbemiddeling. Bij Raster kreeg ik ook een training, toegespitst op burenoverlast.
Door dit erbij te doen verbreed ik mijn horizon en kan ik mijn professionele kennis en kunde aanwenden voor een ander soort conflictbemiddeling. Maar in de kern komt het op hetzelfde neer hoor. Het onderwerp is misschien anders, maar in feite zijn het allemaal mensen die op een of andere manier niet meer met elkaar in contact zijn, letterlijk of figuurlijk."

"We zijn met een team van zo'n 20 bemiddelaars die bij voorkeur in tweetallen bemiddelen, in de combinatie man-vrouw. Onze ervaring is dat je daarmee een beter evenwicht hebt in het gesprek. In een periodieke vergadering worden alle binnengekomen cases doorgenomen en verdeeld. Onze coördinator (Yolande Donker Duyvis) krijgt de meldingen binnen en 'zeeft' deze alvast. Zij heeft ook het eerst contact met de melders en soms is daarmee de lucht al zodanig geklaard dat het niet tot een bemiddeling komt."

 


Woonkrant Ieder1 maart 2013

Woonbedrijf Ieder1 brengt Buurtbemiddeling in beeld in haar woonkrant van maart 2013. Ook onze projectleider Yolande Donker Duyvis vertelt over haar werk. Lees het artikel in deze PDF.

 


De Stentor 15 juni 2012

Buurtbemiddeling Deventer bestaat 10 jaar! Dat wordt uiteraard gevierd. De Stentor schrijft over de feestelijke bijeenkomst ter ere van ons tienjarig bestaan én de uitreiking van de 'Beste-Buur' Award'. Zie PDF: De Stentor, 15 juni 2012.

 


Deventer TV 15 juni 2012

Op DRTV Uitzending gemist staat een korte impressie van de 10 jaar jubileum-bijeenkomst in het stadhuis van Deventer, wo. de uitreiking van bovengenoemde 'Stimuleringsprijs voor Beste Buur'. Kies bij programma: DRTV Nieuws en bij datum: 15 juni 2012.

 


Deventer Post 20 september 2011

Ruzie met de buren? Buurtbemiddeling Deventer helpt

Voor veel mensen herkenbaar: een hond van de buren die op uw stoep poept, een boom die over uw schutting hangt of muziek van de buren die de hele dag draait op maximaal volume. Ook kleine irritaties kunnen uit de hand lopen als er niet op tijd over gepraat wordt. Hoe los je burenruzies op?
Op 23 september vertelt Buurtbemiddeling Deventer in het Etty Hillesum Centrum hoe je met zulke overlast om kunt gaan. Buurtbemiddelaars wisselen hun ervaringen uit en ook het publiek zelf gaat aan de slag met thema's over burenruzies.
Interesse? De sessie begint om 20.00 uur in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3. Toegang is gratis.
(Tekst bewerkt door Gerieke Pluimers)

 


De Stentor 7 april 2010

Eerste hulp bij bonje - Buurtbemiddeling Deventer start nieuwe training

In mei 2010 start Buurtbemiddeling Deventer met de training 'Samenleven doe je met elkaar'. Deze training helpt deelnemers zelfstandig irritaties en conflicten op te lossen met niet alleen buren, maar ook binnen het gezin en op de werkvloer. Een handvat voor mensen die moeite hebben anderen direct aan te spreken op hun gedrag.
Herkenning en benoemen van irritaties in een vroeg stadium is belangrijk. Dan is de kans het grootst dat er een afloop komt waarover iedere partij tevreden is. Belangrijk punt in de training is leren welke rol je zelf speelt bij het oplossen van een conflict.
De training duurt vijf woensdagavonden, van 19.00 tot 22.00 uur. Vier data zijn al bekend: 19 mei, 2 juni, 9 juni en 23 juni. De vijfde datum wordt nog vastgesteld. De verzorgers van de training zijn ervaren medewerkers van Buurtbemiddeling Deventer. De training vormt een mix tussen theorie en praktijk, waar deelnemers ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
Voor meer informatie: Buurtbemiddeling Deventer, Postbus 6083, 7401 JB Deventer, telefoonnummer 0570- 605385, e-mail info@buurtbemiddelingdeventer.nl.
(Tekst bewerkt door Gerieke Pluimers)

 


De Volkskrant 21 november 2009

Buurman is boos

Een uit het leven gegrepen verhaal over Buurtbemiddeling algemeen en Buurtbemiddeling Deventer in het bijzonder staat in het bovengenoemde Volkskrant Magazine. Klik hier om te downloaden of in de browser te bekijken.

 


Info Burenbemiddeling Vlaams-Brabant nr 5 - juli 2009

Nieuwsbrief

In deze Nieuwsbrief van onze Vlaamse collega's staat een verhaal (v.a. pag. 2) over hun bezoek aan Deventer en Zwolle in oktober '08. Het is een PDF-bestand dat u hier kunt downloaden of in de browser bekijken.

 


De Veiligheidskrant 19 mei 2009

Nieuwsbrief

Er staat een artikel over Buurtbemiddeling Deventer in de drie-maandelijks e-mail-nieuwsbrief van het project Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Via deze link kunt u dat direct bekijken.

 


De Stentor 28 november 2008

Prijzenregen op vrijwilligersavond

BATHMEN - Pr-vrouw Nicole Bakker van de Musical- en Operette-vereniging Deventer (MOD) is gisteravond tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente Deventer en de Vrijwilligers-centrale onderscheiden met de Witte Blomprijs.

Deze prijs is bedoeld voor een individuele vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Naast Nicole Bakker waren nóg vier mensen genomineerd: Fred Heemskerk van de Stichting Recreatie Deventer Buiten, Ria de Jong, vrijwilliger bij Solis, coördinator Joke Schalk van de Stichting Thuis Sterven en Claudia Vijge die een natuurproject in India heeft opgezet. Voor de jaarlijkse 'prijzenregen' in Boode in Bathmen hadden zich honderden vrijwilligers verzameld, waaronder ook veel vertegenwoordigers van de zestien organisaties die genomineerd waren voor een vrijwilligers-prijs. De winnaars waren de Sportvereniging Schalkhaar (categorie sport en recreatie), het Bathmens Contactteam (categorie zorg), Stichting Recreatie Deventer Buiten (categorie milieu en educatie) en Buurtbemiddeling Deventer (categorie cultuur en sociaal-cultureel werk). Daarnaast was er nog de Rabobank aanmoedi-gingsprijs te vergeven, als steun in de rug voor een jong project. Die ging naar de restaurantgroep van Solis. Voor de aanmoedigingsprijs waren tevens het fair playproject van korfbalvereniging Devinco en de theatervoorstelling 'Vrouwen voor elkaar' van ontmoetingsgroep Keizerslanden genomineerd.

 


Deventer Post 16 oktober 2008

Belgische delegatie wil alles weten over goede buren

Op Belgisch initiatief van het Provinciaal Overlegforum Burenbemiddeling is op 8 en 9 oktober een delegatie uit Leuven op werkbezoek geweest in Nederland. Er werden twee Buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle en Deventer bezocht. Op donderdag werd Deventer bezocht alwaar de delegatie 's morgens ontvangen werd door Burgemeester A. Heidema en Gerard Faas, directeur/bestuurder Raster. De rest van de dag werd er veel informatie uitgewisseld tussen de de samenwerkingspartners en bemiddelaars uit Vlaams Brabant en Deventer. "Volgend jaar ontmoeten we elkaar in San Fransisco, dé bakermat van de Buurtbemiddeling!" liet de zeer enthousiaste Deventer projectleider Yolande Donker Duyvis weten.

Tijdens het programma werden o.a. de documentaire "Buren" en de film "beter een goeie buur" getoond, over de werkwijze van Buurtbemiddeling Deventer. Daarna werden ervaringen uitgewisseld met de verwijzende partijen uit Deventer. Thema's waren de samenwerking en afstemming met verwijzers. Dit lokte interessante discussies uit over de methodiek, die in een inspirerende sfeer gevoerd werden.
De  Belgische delegatie bestond uit professionals werkzaam in Vlaams-Brabant en betrokken bij de buurtbemiddelingsprojecten aldaar: De arrondissementscommissaris, coördinatoren van het provinciale en lokale netwerken buurtbemiddeling, een burgemeester, een vertegenwoordiger van het parket, een korpschef van de lokale politie en een hoofdinspecteur van een wijkpolitie en uiteraard ook meerdere actieve vrijwillige burenbemiddelaars. Dit om de uitwisseling vanuit verschillende oogpunten te bevorderen.

Het buurtbemiddelingsproject van Raster trok de Belgische belangstelling omdat dit project reeds 6 jaar met veel succes bestaat. Het startte in 2002 als project om problemen tussen buurtgenoten te helpen oplossen. Een gezamenlijk project van politie, twee woningcorporaties, gemeente en Raster.
Het project wordt voor de helft gesubsidieerd door de woningcorporaties Rentree en Ieder1, de andere helft door de gemeente. Eén projectleider coördineert de aanvragen die binnenkomen. Negentien goed getrainde vrijwilligers zorgen voor de bemiddeling. Het belang van goede bemiddelaars wordt benadrukt. Zij zijn en worden goed getraind en hebben de nodige capaciteiten om de vaak moeilijke gesprekken te begeleiden.

Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling: "Er wordt momenteel ondersteuning geboden om de buren door bemiddeling zélf hun conflicten te laten oplossen. Daarnaast zijn we op kleinere schaal bezig met het voorkomen van problemen, door het organiseren van gratis trainingen voor wijkbewoners." Juist ook op het preventieve vlak hopen zij meer te betekenen door buurtbewoners meer met elkaar in contact te brengen, een betere communicatie, begrip en verdraagzaamheid te creëren en dus irritaties eenvoudig te voorkomen.
Raster is een brede welzijnsgroep die zich richt op peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderopvang, kinder-, jongeren en seniorenactiviteiten, opbouwwerk en activiteitencentra in Deventer.

 


De Weekendkrant, 9 april 2008

"Ik heb schijt aan jou"

Buurtbemiddeling ervaart verharding in Deventer

Deventer - De maatschappij is aan het verharden. Ook Buurtbemiddeling Deventer ondervindt dit aan den lijve. Volgens coördinator Yolande Donker Duyvis is de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan in 2007 minder geweest dan in andere jaren.

"Men reageert tegenwoordig regelmatig op een asociale manier, waarbij de houding er één is van "ik heb schijt aan jou". Wij moeten daarom nieuwe strategieën bedenken om de mensen nader tot elkaar te brengen, maar de bouwstenen worden steeds minder. Het is een landelijke tendens. Het vraagt van ons een stuk creativiteit om het bewustzijn van mensen zodanig te prikkelen dat zij toch bereid zijn hun medewerking te verlenen bij het oplossen van een conflict," aldus Yolande. Buurtbemiddeling Deventer startte in 2002 als project: een gratis laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Buurtbemiddeling is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Deventer die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten.
Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling is de enige vereiste dat men meewerkt aan een werkbare oplossing tussen beide partijen. "In Deventer wonen we vaak dicht op elkaar. Hierdoor kunnen ergernissen, conflicten en ruzies ontstaan. Vaak begint het met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen, waardoor soms de politie ingeschakeld wordt. Dit lost op dat moment het conflict op, maar draagt niet altijd bij tot een duurzame oplossing van het probleem. Wij willen het inschakelen van politie of justitie een stap voor zijn en de strijdende partijen nader tot elkaar brengen onder onze begeleiding. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is."
De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren zonder er een oordeel over te vellen. Bij elk conflict vormt de projectleider een panel van een of twee vrijwilligers.

 


De Stentor, 2 juni 2006

Geld voor project Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Deventer krijgt een permanent karakter. Het project wordt voor de helft gesubsidieerd door de woningcorporaties Hanzewonen, Rentré en Woonunie. De gemeente neemt de andere helft voor haar rekening. De gezamenlijke subsidiëring is redelijk uniek in Nederland. Bij de start van het project in 2002 betaalden de woningcorporaties een derde deel, terwijl de gemeente twee derde deel bijdroeg. Inmiddels heeft Buurtbemiddeling zijn bestaansrecht bewezen en dragen beide partijen ieder de helft bij.

 


De Stentor, 31 mei 2006

Vervolg bemiddeling burenruzies

Het project Buurtbemiddeling Deventer heeft de afgelopen vier jaar zoveel goede resultaten geboekt, dat het structureel moet worden. Dat vinden burgemeester en wethouders, die voor deze voorziening jaarlijks 50.000 euro wil vrijmaken. Vanavond bepaalt de raad of dat ook doorgaat.

Buurtbemiddeling Deventer startte in 2002 als project om problemen tussen buren of wijkbewoners op te lossen. De politie, woningbouwverenigingen, de gemeente, Raster en Vluchtelingenwerk namen samen het initiatief. Ze wilden op deze manier escalaties voorkomen en problemen in de wijk oplossen.
Eén projectleider coördineert de aanvragen die binnenkomen. Vijftien goed getrainde vrijwilligers zorgen vervolgens voor de bemiddeling.
Zeker tot het eind van dit jaar krijgt het project subsidie. Maar Buurtbemiddeling Deventer is zo succesvol dat de betrokken organisaties hopen dat er in het vervolg een vaste pot geld beschikbaar komt. Rentré Wonen, Woonunie en Hanzewonen hebben toegezegd de helft structureel te financieren, mits de gemeente dat ook doet.
'Als we van project overgaan naar voorziening, kunnen we meer preventief gaan werken en lange termijnbeleid maken', zegt Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling. 'Nu lossen we vooral conflicten op. Daarnaast zijn we op kleinere schaal bezig met het voorkomen van problemen. Juist ook op het preventieve vlak kunnen we meer betekenen. Door buurtbewoners meer met elkaar in contact te brengen, kunnen irritaties eenvoudig worden voorkomen', zegt Donker Duyvis.

De afgelopen jaren kwamen meer dan 450 aanmeldingen bij Buurtbemiddeling binnen. Vooral woningbouwverenigingen en de politie zochten contact, maar ook inwoners van Deventer zelf weten Buurtbemiddeling ondertussen te vinden.
'We proberen om de betrokken buren samen aan tafel te krijgen', vertelt Agnes Harmsen, die al sinds de start van het project als vrijwilliger aan het project meewerkt. 'Ze kunnen dan hun problemen bespreken, terwijl de bemiddelaar voor de begeleiding zorgt. Juist omdat we als gelijkwaardige partner het overleg ingaan en de mensen zelf tot een oplossing laten komen, is dit project zo succesvol.'

'Ervaring vrijwilligers mag niet verloren gaan'
Donker Duyvis benadrukt het belang van goede bemiddelaars. 'We hebben een professionele club vrijwilligers. Zij zijn goed getraind en hebben de nodige capaciteiten om de vaak moeilijke gesprekken te begeleiden. Als we in projectvorm zouden doorgaan, moeten onze vrijwilligers telkens weer afwachten of zij in de toekomst dit werk kunnen blijven doen. Ook om deze goede groep te houden, is het dus erg belangrijk dat we zekerheid over de toekomst krijgen en als voorziening verder gaan. De burgemeester en wethouders hebben al positief advies uitgebracht, dus ik verwacht dat de raad ook vóór stemt.'

Natasja van Dulmen

 


Trouw, 9 april 2005

Buurtbemiddelaars lossen ruzies op

Honderdvijftig buurtbemiddelaars wisselen vandaag hun ervaringen uit tijdens een tochtje op de IJssel. De vrijwilligers helpen bij het oplossen van burenruzies.

Yolande Donker Duyvis heeft zich gestoord aan een recente uitzending van het tv-programma 'Radar' over burenruzies. Buurtbemiddelaars werden niet genoemd. Terwijl ze al in meer dan 60 gemeenten actief zijn.
" Volgens dat programma was de oplossing voor extreme overlast dat mensen uit hun huis worden gezet. Maar dat is helemaal niet wat wij willen. Wij helpen de ruziënde partijen hun conflict samen op te lossen. Dat kost bijna niks, want de mensen moeten het zelf doen. Die eenvoud is de kracht van buurtbemiddeling."
Donker Duyvis is projectleider van Buurtbemiddeling Deventer, onderdeel van de welzijnsorganisatie Raster. Samen met collega Paul Tijssen van Buurtbemiddeling Zutphen organiseert ze de ontmoetingsdag voor de vrijwilligers die helpen om een vastgelopen burenruzie vlot te trekken. Daarbij gaat het om eenvoudige ruzies over geluidsoverlast, een boom op het erf, de blaffende hond, herrie van brommers, slaande deuren. De vrijwilligers zijn getraind, maar wanneer sprake is van verslavings- of psychische problemen, en bij familiekwesties, verwijzen ze door naar deskundige instanties.
"Wij bieden geen oplossing; die moeten de mensen zelf zoeken", zegt Tijssen. "Vaak stappen mensen naar de politie in plaats van naar degene met wie ze een conflict hebben. Het komt niet in ze op die buurman zelf aan te spreken. Veel buren kennen elkaar niet meer; de samenleving is individualistischer en egocentrischer geworden. Wij proberen die mensen met elkaar aan tafel te krijgen. Daarbij lopen de emoties soms hoog op. Vaak is 'sorry' al genoeg, maar sommige mensen krijgen dat moeilijk over hun lippen.".
In Zutphen draait het project vier jaar, waarin jaarlijks zo'n tachtig ruzies worden behandeld. Deventer is ruim twee jaar geleden begonnen en zag intussen 290 conflicten voorbijkomen. Voor beide steden geldt dat in ruim 60 procent van de gevallen een oplossing wordt gevonden.
"Eerst zijn het kemphanen, dan zie je de eerste toenadering en na een poosje voel je de omslag", zegt Donker Duyvis. "Soms zie je die mensen samen naar huis fietsen. Prachtig, toch? Daar doen we het voor. De vrijwilligers zijn idealisten met een groot hart."

Minder conflicten
Buurtbemiddeling bestaat in zo'n zestig steden. Tot tevredenheid van politie en justitie, die hierdoor minder vaak met burenruzies te maken krijgen. De eerste projecten kregen een oprichtingssubsidie van het ministerie van justitie. Inmiddels draaien gemeenten en woningbouwcorporaties op voor de kosten. Die bedragen 50 000 euro per jaar per project. Van dat geld worden onder meer de trainingen van vrijwilligers betaald. Alleen Zwolle heeft buurtbemiddeling structureel op de begroting staan.

 


Deventer Post, 8 december 2004

Conflict? Geen probleem!

Vanaf 12 januari verzorgt de Buurtbemiddeling Deventer het project Zelfredzaamheid en de Deventer Wijkaanpak in het AC Het Enkhuis aan de Werkluststraat 10 in Deventer een cursus beter omgaan met conflicten. De cursus zal worden gegeven door trainers van Buurtbemiddeling Deventer en Zutphen.

In deze cursus wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om zelf conflicten te leren oplossen. Deze cursus is vooral beschikt voor mensen waarbij conflicten meestal in ruzies ontaarden of mensen die het moeilijk vinden iemand over een onenigheid aan te spreken.
Door conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te benoemen is de kans groter dat er gewerkt kan worden aan een oplossing waarin iedere partij zich kan vinden.
In de cursus wordt theorie aangereikt, inzicht vergaard hoe de deelnemer zelf met conflicten omgaat, wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen en er worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met conflicten.
De cursus wordt gegeven aan maximaal vijftien deelnemers. Voor data en de aanvangstijden kan men kijken op www.rastergroepl.nl, button Opbouwwerk en dat onder het kopje projecten.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling.

 


Stentor, 22 april 2004

Bemiddeling burenruzies bewijst nut

Door Minke Schuthof

Buurtbemiddeling heeft haar bestaansrecht in Deventer bewezen. Van de in totaal 208 aanmeldingen van burenruzie werden er 124 tot een goed einde gebracht. In 77 gevallen werd na het 'intakegesprek' onderling al een oplossing gevonden en 47 keer kwam het in een officiële bemiddeling; 42 keer was er een happy end.

Vaak bleek een goed gesprek na aanmelding al voldoende. 'Zo'n eerste gesprek fungeert als uitlaatklep. Mensen kunnen hun verhaal kwijt; dat lucht vaal al heel erg op. Dan zien ze ineens hoe ze het onderling kunnen oplossen. Daadwerkelijke bemiddeling van ons is dan niet meer nodig', vertelt projectleider Yolande Donker Duyvis.
Buurtbemiddeling, een project van de woningcorporaties, politie, gemeente en Raster, ging in mei 2002 van start. De bemiddelaars, allemaal getrainde vrijwilligers, worden ingezet bij huis- tuin- en keukenconflicten tussen buren en buurtgenoten.
Veel burenruzies hebben te maken met geluidsoverlast. De meeste verzoeken om bemiddeling komen uit wijken waar mensen dicht op elkaar wonen in slecht geïsoleerde, gehorige huizen en flats.
'Wij kiezen geen partij, benadrukt bemiddelaar Gijs van Elk. Uiteindelijk gaat het erom dat de partijen er samen uitkomen. In 84 gevallen in de afgelopen twee jaar lukte het niet de andere partij te bewegen tot medewerking. Dan houdt het op. En soms vinden mensen dat de bemiddelaar maar moet zorgen voor een oplossing. 'Maar zo werkt het niet. Het gaat er juist om dat mensen leren hoe ze het zélf kunnen oplossen.'
Het resultaat - de afspraken - wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
Het team bemiddelaars is ondertussen uitgebreid tot veertien mannen en vrouwen. Sinds een half jaar is er ook een bemiddelaar van Turkse afkomst.
Bij sommige conflicten is het belangrijk de culturele achtergrond te kennen. Dat maakt de kans dat mensen open staan voor een gesprek alleen maar groter, is de ervaring. De opzet is dat het project eind 2004 een permanente voorziening wordt.

Onbegrip vaak achtergrond burenruzie
Mensen weer met elkaar in gesprek brengen, dáár draait het allemaal om bij Buurtbemiddeling. Vaak is er na jarenlang slepende kwesties enorm veel wantrouwen over en weer ontstaan, merkt bemiddelaar Gijs van Elk.
Het valt niet altijd mee de 'tegenpartij' te bewegen mee te werken. 'We hebben al van alles geprobeerd', hoor je vaak. Wij proberen mensen er in dat geval van te overtuigen dat het ook in hun eigen belang is dat het conflict wordt opgelost.' De irritatie is in de loop der jaren vaak dusdanig opgehoopt, dat juist dát niet meer mogelijk lijkt. Met een onpartijdige derde erbij lukt het vaak wel tot een gesprek en vervolgens een oplossing te komen. 'Dan zie je wederzijds begrip ontstaan en groeit er een band tussen mensen.'
En dan blijkt soms de aanleiding voor de ruzie - bijvoorbeeld een schutting of een parkeerplek - niet eens de wérkelijke reden voor alle haat en nijd. 'Het gaat niet om die schutting, het gaat erom dat iemand zich gerespecteerd voelt', zegt projectleider Yolande Donker Duyvis.
Van Elk heeft geconstateerd dat verschillen in gewoonten en wat mensen van elkaar verwachten vaak de achtergrond vormen van het conflict. Bijvoorbeeld de beginnersfout van iemand 'van buiten' die zijn nieuwe buren in een volkswijk niet op de koffie vraagt. Dat komt over alsof de nieuwe buurman zijn neus voor hen ophaalt.
Of mensen reageerden ooit koud en afstandelijk bij een overlijden, wat hun buurman enorm heeft gekwetst. Alleen is dat nooit uitgesproken. 'Zoiets kan een bron van wantrouwen zijn.'
Donker Duyvis en Van Elk steken hun enthousiasme voor het project niet onder stoelen of banken. 'Het is toch fantastisch als de leefbaarheid in een buurt verbetert. Want mensen worden soms letterlijk ziek van die conflicten.' Het scheelt de samenleving uiteindelijk dus ook nog eens geld, stellen ze.
Mensen gaan daarna echt anders met elkaar om, weet Van Elk. Zo bemiddelde hij tussen een vrouw die als asociaal werd beschouwd en haar buurtgenoten. Een paar maanden na het gesprek belde hij hoe het nu ging. 'Ik kwam haar tegen in de auto en heb haar voorrang verleend', vertelde de toenmalige klager hem. Verheugd besloot hij zijn verhaal met: 'En zij zwaaide terug.'

 


Stadskrant, 25 maart 2004

Buurtbemiddeling Deventer wint eerste Stimuleringsprijs

Buurtbemiddeling Deventer is de winnaar geworden van de eerste Rabobank Stimuleringsprijs Vrijwilligersproject, een geldprijs van 500 euro. De prijs komt voort uit het in 2003 gesloten driejarige samenwerkingsverband tussen de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD) en Rabobank Zuid-Salland. De Rabobank Stimuleringsprijs zal ook in 2004 en 2005 worden uitgereikt en wel op de jaarlijkse vrijwilligersavond in november. 'We zijn erg blij met de prijs. Voor ons is het een blijk van waardering en erkenning voor het werk van de vrijwilligers', aldus Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer.
De dertien vrijwilligers van Buurtbemiddeling zetten zich met veel enthousiasme in voor conflictbemiddeling tussen buren en buurtgenoten in heel Deventer. Ze brengen partijen met elkaar in gesprek, zijn onpartijdig, dragen geen oplossingen aan maar stimuleren het herstel van de communicatie tussen de partijen.
Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Rabobank Stimuleringsprijs 2004 door het aanmeldingsformulier voor 1 november 2004 in te vullen en op te sturen. Meer informatie over de prijs en het formulier is te vinden op zowel de internetsite van de VCD, www.vrijwilligersstad.nl als op die van de Rabobank, www.zuid-salland.rabobank.nl.

 


De Stentor, donderdag 25 maart 2004

Buurtbemiddeling valt in de prijzen

Buurtbemiddeling Deventer is winnaar geworden van de Stimuleringsprijs Vrijwilligersprojecten die de Rabobank in het leven heeft geroepen. Het levert het project buurtbemiddeling 500 euro op. De dertien vrijwilligers van Buurtbemiddeling zetten zich in voor conflictbemiddeling tussen buren en buurtgenoten in geheel Deventer. Ze brengen partijen met elkaar in gesprek, zijn onpartijdig en dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren het herstel van de communicatie tussen partijen die een conflict met elkaar hebben. Het gaat om een project van de gemeente Deventer, RentréWonen, de Woonunie, Hanzewonen, Vluchtelingenwerk, de politie en welzijnsinstelling Raster.

 


Rabobank Zuid-Salland, 22 maart 2004

Buurtbemiddeling Deventer wint eerste Rabobank Stimuleringsprijs

Buurtbemiddeling Deventer is de winnaar geworden van de eerste Rabobank Stimuleringsprijs Vrijwilligersproject, een geldprijs van E 500,-. De prijs komt voor tui het in 2003 gesloten driejarige samenwerkingsverband tussen de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD) en Rabobank Zuid-Salland. De Rabobank Stimuleringsprijs zal ook in 2004 en 2005 worden uitgereikt en wel op de jaarlijkse vrijwilligersavond in november.

"We zijn erg blij met de prijs. Voor ons is het een blijk van waardering in erkenning voor het werk van de vrijwilligers", aldus Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer. De dertien vrijwilligers van Buurtbemiddeling zetten zich met veel enthousiasme in voor conflictbemiddeling tussen buren en buurtgenoten in heel Deventer. Ze brengen partijen met elkaar in gesprek, zijn onpartijdig, dragen geen oplossingen aan maar stimuleren het herstel van de communicatie tussen de partijen. Buurtbemiddeling maakt mensen bewust van hun eigen leefomgeving en de invloed die zij daarop kunnen uitoefenen. Het is een gezamenlijk project van de Gemeente Deventer, RentreWonen, Woonunie, Hanzewonen, Vluchtelingenwerk, Politie IJsselland en Raster welzijnsgroep. Het prijzengeld zal ten goede komen aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. De andere genomineerden waren Gered Gereedschap en het Babbelproject.

De cheque is op dinsdagmiddag 23 maart overhandigd aan Buurtbemiddeling Deventer op het Rabobank-kantoor aan de Singel 9 in Deventer. Gijs van Elk, één van de vrijwilligers, heeft de cheque in ontvangst genomen. Een zestal andere vrijwilligers van Buurtbemiddeling en de projectleider waren eveneens aanwezig. Peter Vreeke, jurylid namens de Rabobank en Rob de Jong, directeur Vrijwilligers Centrale Deventer hebben de prijs overhandigd.

In Deventer worden jaarlijks vele initiatieven genomen of projecten gestart op het terrein van onder andere sport, maatschappelijk welzijn, cultuur en recreatie, natuur en milieu en onderwijs. Vaak stranden initiatieven door gebrek aan menskracht, visie of financiële middelen. Rabobank Zuid-Salland wil startende vrijwilligersprojecten ondersteunen door middel van de Rabobank Stimuleringsprijs Vrijwilligersproject. De prijs is vooral bedoel als 'steuntje in de rug' om het project verder tot uitvoering te kunnen brengen. De Rabobank Stimuleringsprijs is tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond op 27 november 2003 geïntroduceerd. Elk jaar beslist een jury of de aanmeldingen voldoen aan de opgestelde criteria en wie de prijs dat jaar wint.

Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Rabobank Stimuleringsprijs 2004 door het aanmeldingsformulier voor 1 november 2004 in te vullen en op te sturen. Meer informatie over de prijs en het formulier is te vinden op zowel de internetsite van de VCD, www.vrijwilligersstad.nl als op die van de Rabobank (zie hieronder). De winnaar van de Rabobank Stimuleringsprijs 2004 zal tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond op donderdag 25 november bekend worden gemaakt.

 


Zutphens dagblad, 19 december 2003

Kroaten zien buurtbemiddeling wel zitten

Een groep van twaalf Kroaten maakte gisteren uitgebreid kennis met het fenomeen buurtbemiddeling. Na een uitgebreide uitleg en contacten met buurtbemiddelaars in Zutphen zagen ze deze vorm van conflicthantering bij problemen tussen buurtbewoners ook voor hun dorpen wel zitten.

Onder aanvoering van projectleider Paul Tijssen, trok een delegatie van bewoners van de Wageningse wijk de Nude en twaalf Kroaten gistermiddag door de Zutphense wijl Helbergen. Janneke de Jong van het wijkteam legt uit dat het ministerie van buitenlandse zaken, samen met het IKV, een democratiseringsproject voor Kroatië heeft opgezet. 'Bij deze opzet wordt nationaal, regionaal en gemeentelijk gewerkt. Wageningen heeft in dat kader bemoeienis met de samenlevingsopbouw in twee dorpen in Kroatië, Lasolovo en Sodolovci, waar we een vriendschapsband mee hebben', aldus De Jong.
'De wijk, waarin wij werken, is ook multicultureel samengesteld en kent dezelfde problemen van etniciteit, zoals die daar spelen', vult wijkteamcollega Jan Willem Bieren aan. De Wageningse delegatie is multicultureel samengesteld, met Marokkaanse en Somalische jongeren.

Een daarvan is de Somalische Anab Mohamed, die in de redactie van de wijkkrant zit en les geeft in verschillende talen. Zdenka Radic uit Sodolovci is coördinator van het jeugdwerk in dat dorp, waar de Serviërs in de meerderheid zijn. 'We hebben daar ook problemen met werkloosheid en drugs. Daarnaast zijn de mensen ook nog ernstig getraumatiseerd door de oorlog. Zowel materieel als immaterieel hebben ze veel verloren. De verschillende bevolkingsgroepen wonen ook nog vaak van elkaar geïsoleerd. Ik zie in de toekomst wel mogelijkheden om het systeem van buurtbemiddeling van jullie ook bij ons in te voeren. Wij stellen het zeer op prijs dat wij ermee kennis kunnen maken', aldus Radic.
Ook burgemeester Pero Clickovic heeft een positieve indruk van het fenomeen buurtbemiddeling gekregen. 'Ik ben nu ze jaar burgemeester van Sodovovci en heb nog twee jaar te gaan. Ik hoop dat dit systeem ook voor ons een goede remedie tegen de problemen in de wijken is', zegt hij hoopvol. Verder is hij onder de indruk van de hoogbouw in de wijk. 'Tijdens de oorlog is alles daar vernield. Iedereen heeft een stuk grond en een partij stenen gekregen en daar moeten ze het mee doen. Alles is eigendom. Huurwoningen kennen ze daar niet', legt De Jong uit.

De Zutphense trekker van het project hoort alles met gepaste trots aan. Internationaal is de interesse voor het fenomeen buurtbemiddeling gewekt en dat geeft hem een goed gevoel.

 


Zutphens Dagblad, 9 december 2003

Buurtbemiddeling trekt internationale interesse

De buurtbemiddelingsprojecten in Zutphen en Deventer krijgen internationale belangstelling. Volgende week komt hiervoor een Kroatisch/Servische delegatie naar de torenstad. De delegatie is afkomstig uit de Oost-Kroatische gemeenten Lasolovo en Sodolovci waarmee de gemeente Wageningen banden onderhoudt. Deze stad heeft ook het programma georganiseerd. In de eerste gemeente vormen de Kroaten de belangrijkste bevolkingsgroep en in de tweede de Serven.
De delegatie wordt op 18 december in Zutphen ontvangen door de Stichting Welzijnswerk Zutphen. Daar krijgen ze informatie van de Zutphense projectleider Paul Tijssen en zijn Deventer collega Yolande Donker Duyvis. Ook komt er een specialist van een niet-gouvernementele organisatie (NGO) hiervoor naar Zutphen.
De Kroaten krijgen op die bijeenkomst informatie over wat buurbemiddeling inhoudt en gaan in gesprek met buurtbemiddelaars. Er wordt ook een voorbeeldcasus uitgewerkt hoe buurtbemiddeling kan worden uitgevoerd. Daarna volgt er een discussie.
Na de lunch gaat de delegatie op bezoek in een buurthuis van Woningcoöperatie Hanzewonen en kan men mogelijk in gesprek met buurtbewoners.

 


Deventer Post, 3 oktober 2002

Bemiddelaars gecertificeerd

Burgemeester Van Lidth de Jeude reikt vrijdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis certificaten uit aan de bemiddelaars van het project Buurtbemiddeling. De tien vrijwillige bemiddelaars hebben met succes de training conflicthantering afgerond.

Buurtbemiddeling, een gezamenlijk project van verschillende lokale organisaties en uitgevoerd door Raster welzijnsgroep, biedt buren ondersteuning bij het zelf oplossen van onderlinge conflicten. Sinds het project afgelopen mei in Deventer van Start ging, hebben buren veelvuldig een beroep gedaan op de ondersteuning door buurbemiddelaars.

 


Deventer Post, 3 oktober 2002

Tolerantie van lawaai neemt af - Buurtbemiddeling vaak succesvol

Door Minke Schuthof

De tolerantiegrens is lager geworden. Dat constateert Buurtbemiddeling Deventer na drie jaar lang huis-tuin- en keukenconflicten tussen buren te hebben beslecht. Als het eenmaal lukt beide partijen om de tafel te krijgen, levert dat in bijna 90 procent van de gevallen een positief resultaat op.

Geluidsoverlast was en is de grootste bron van ergernis, vertellen projectleider Yolande Donker Duyvis en bemiddelaar Gijs van Elk. Het aantal gevallen van overlast van andermans huisdieren - voornamelijk honden die blaffen als de bewoners van huis zijn - bleef ongeveer gelijk.
Het aantal mensen dat bij Buurtbemiddeling aan de bel trekt in verband met pesterijen is flink gedaald: van vijftien in 2003 naar drie vorig jaar.
Opvallend is de toename van een combinatie van klachten. Daarbij stapelt de ervaren overlast zich op. 'Dat heeft ook te maken met de afgenomen tolerantie. Dan gaat op een gegeven moment van alles irriteren.'
Er is een merkbare verharding opgetreden, aldus Donker Duyvis en Van Elk. 'Mensen willen niks meer van elkaar accepteren,. En ze zijn meer egocentrisch geworden. Ze doen was ze zelf willen, zonder daarbij rekening te houden met anderen.'
Van alle ruzies die worden aangemeld wordt ruim een kwart na het eerst (telefonische) gesprek opgelost. In ruim een derde van de gevallen kan niet worden bemiddeld door gebrek aan medewerking van een van de partijen. Als mensen wel bereid zijn tot een gesprek, waarin afspraken worden gemaakt waar beide partijen achter staan, leidt dat in bijna negen van de tien gevallen tot een oplossing. Na zes weken is bijna driekwart nog steeds tevreden.

Afspraken
Maar soms blijkt na een half jaar dat sommige afspraken uit de bemiddelingsovereenkomst niet meer goed werken, zegt Donker Duyvis. Dan kan opnieuw worden bemiddeld. Inmiddels wordt in Deventer nu ook na een half jaar gekeken hoe het loopt. 'Want het is de bedoeling dat afspraken lang beklijven.'

Weinig klachten burengerucht uit wijk 3
Buurtbemiddeling draait nu drie jaar in Deventer. Er werken zestien vrijwilligers die hebben geleerd hoe zij met conflicten moeten omgaan. In totaal werden er in 2002 94 klachten gemeld, in 2003 114 en in 2004 82. De meeste meldingen kwamen binnen via woningcorporaties en de politie. Uit de binnenstad en de dorpen kwamen weinig klachten (5 en 3 procent), uit wijk 4 (Keizerslanden, Borgele, {Platvoet, Tuindorp) de meeste (36 procent). Dat heeft waarschijnlijk te maken met de slechte isolatie van de woningen. Uit wijk 3 (onder meer Rivierenwijk) kwamen weinig meldingen van burengerucht (14 procent). Een mogelijke verklaring is dat hier nog voor sociale verbanden aanwezig zijn en dat bewoners zelf zaken oplossen. Bijna de helft van alle klachten wordt gemeld door alleenstaanden, vermoedelijk omdat zij geen klankbord hebben.

 


Deventer Dagblad, 7 september 2002

Buurtbemiddelaars klaren de lucht

Door Minke Schuthof

Een tiental vrijwilligers is in Deventer actief als buurtbemiddelaar om conflicten via overleg op te lossen. Het project draait sinds mei. Van de vijftig zaken zijn er tien met succes opgelost.
Ruzie met de buren kan je leven behoorlijk vergallen. Iedere daad kan dan overkomen als een belediging. Het zonder overleg snoeien van een wat al te uitbundig groeiende erfafscheiding door de ene buur, terwijl de andere een weekendje weg is, wordt in zo'n situatie al gauw opgevat als een regelrechte oorlogsverklaring.

'Belangrijk is dan om mensen samen aan tafel te krijgen, zodat ze met elkaar in gesprek komen.'Yolande Donker Duyvis leidt sinds begin mei in Deventer het project Buurtbemiddeling. Samen met een tiental vrijwilligers probeert zij 'vrede' tussen buren te bewerkstelligen.
Tot nu toe loopt het behoorlijk storm: vijftig verzoeken voor bemiddeling kwamen binnen sinds de start. Een flink aantal daarvan lopen nog, tien zijn met succes afgerond. Er zit vaak een heel verhaal achter een ergernis, vertelt Donker Duyvis.
Benedenburen die gek worden van de rumoerige kinderen van hun bovenburen horen tijdens een bemiddelingsgesprek vaar voor het eerst dat de moeder ziekelijk is en moeilijk de deur uitkomst. 'Doordat mensen echt met elkaar gaan praten, wat ze meestal al lang niet meer doen, zie je dat ze meer begrip voor elkaar krijgen.'
Vervolgens kunnen beide partijen gaan brainstormen om een mogelijke oplossing te vinden voor ergernissen. Dan blijkt dat er altijd wel een mouw aan gepast kan worden. 'Uiteindelijk wil iedereen liever prettig met z'n buren omgaan.' Goede afspraken maken is belangrijk. Daarom worden afspraken altijd op maat gemaakt, want wat voor de een geen enkel probleem is, levert de ander slapeloze nachten en grijze haren op.

Spelregels
Bij een bemiddelingsgesprek waarbij beide partijen aanschuiven gelden een aantal spelregels. Zo moeten mensen elkaar laten uitpraten en niet beledigen of bedreigen. 'Maar die kwaadheid moet er wel uit. En dat rechtstreeks tegen de ander kunnen uiten, werkt heel goed.' De bemiddelaars sturen het gesprek, maar gaan niet mee in de discussie. Ze moeten onpartijdig blijven. Dat valt niet altijd mee. "Meestal zie je dat de pesterijen over en weer ongeveer gelijk op gaan. Maar soms is een partij duidelijk de ander aan het intimideren.'
De bemiddelaars worden daarom ook getraind, bijvoorbeeld met behulp van rollenspellen. Uiteindelijk moeten de buurtgenoten zelf met een oplossing komen, gevat in concrete, praktische, schriftelijke afspraken. 'Dus niet van: we zullen het proberen.'

Emotioneel
Soms komt het niet eens tot een echt bemiddelingsgesprek. Bemiddelaar Hans te Brake is een van de tien vrijwilligers die, samen met een collega, na een aanmelding gaat praten met de melders. 'Dat zijn vaak hele intensieve, emotionele gesprekken.'
Daarna gaan de bemiddelaars op bezoek bij de andere partij, om ook die kant van het verhaal te horen. 'Het komt regelmatig voor dat de andere partij absoluut niet wil praten. Dan dringen we ons niet op, maar laten het een weekje rusten. Vaak zijn mensen daarna wel bereid tot een gesprek.'
Te Brake heeft al diverse keren meegemaakt dat die allereerste gesprekken, om het conflict in kaart te brengen, voldoende zijn. Zelfs een situatie die naar zijn idee dreigde te escaleren liep zo met een sisser af. 'Ze hadden het inmiddels op hun eigen manier opgelost.' Na een eerste gesprek hebben mensen meestal al veel boosheid kunnen spuien, en dat klaart de lucht, denkt hij.
Te Brake heeft, voordat hij met de vut ging, als sociotherapeut in de psychiatrie gewerkt. Niet alle vrijwilligers hebben een hulpverleningsachtergrond. 'Dat hoeft ook niet', vertelt Donker Duyvis. 'Wel belangrijk is dat iemand communicatief is en met conflicten om kan gaan.' Iedereen met die bagage van 23 jaar en ouder kan bemiddelaar worden. Wie zich in wil zetten is van harte welkom, we kunnen nog wel enige versterking gebruiken, aldus Donker Duyvis.

Speciaal voor huis-, tuin- en keukenruzies
Geluidsoverlast staat hoog bovenaan op de lijst met oorzaken van burenruzies. Dat kan gaan om lawaai van kinderen, blaffende honden, muziek of slaan met de deuren.
Na geluid volgen conflicten over erfafscheiding, bijvoorbeeld over een boom die gedeeltelijk de tuin van de buren ingroeit. Verder kunnen parkeren en rommel een bron van ergernis zijn. Conflicten kunnen tussen twee buren spelen, maar het komst ook voor dat een groot deel van de straat erbij betrokken is.
Buurtbemiddeling is speciaal voor de huis-, tuin- en keukenconflicten. Als er sprake is van ernstige psychiatrische, alcohol- of drugsproblemen, verwijst Buurtbemiddeling door naar andere instanties.
Een bemiddeling wordt door altijd twee vrijwilligers gedaan. Doel van het project is om burenruzies niet te lang te laten doorsudderen, maar in een vroeg stadium aan te pakken.
Het project is opgezet door de woningbouwverenigingen, de politie en de gemeente en wordt uitgevoerd door Raster Welzijnsgroep. Wie buurbemiddeling wil inschakelen of zich wil inzetten als buurtbemiddelaar kan contact opnemen met Yolande Donker Duyvis, tel. 0570-605385. Aanmelding en bemiddeling zijn gratis.