Nieuws

Resultaten van Buurtbemiddeling Deventer in 2014

U kunt ons jaarverslag 2014 hier downloaden.

 


Buurtbemiddeling Deventer beter vindbaar dankzij nieuwe landelijke site

Deventer, 20 oktober 2014

Buurtbemiddeling Deventer heeft samen met zo'n 80 andere lokale organisaties voor Buurtbemiddeling uit andere steden één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling. Meer lezen.

 


Resultaten van Buurtbemiddeling Deventer in 2013

U kunt ons jaarverslag 2013 hier downloaden.

 


Buurtbemiddeling Deventer zoekt bemiddelaars!

Buurtbemiddeling Deventer is dringend op zoek naar Turkse - bij voorkeur vrouwelijke - bemiddelaars. Voor informatie en aanmelding per telefoon of e-mail, zie onze Contact-pagina.

 


Buurtbemiddeling Deventer ontvangt Plus Certificaat!

Hercertificering CCV uitgebreid met Plus notering - 19 september 2013

Elke twee jaar wordt Buurtbemiddeling, door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), getoetst op haar kwaliteit, En omdat Buurtbemiddeling Deventer de maximale score heeft gehaald is dit extra beloond met het Plus-certificaat. Dit houdt in dat basisvoorwaarden, organisatie, methodiek, coördinatie, begeleiding, kwaliteitsbewaking, uitvoering, terugkoppeling, samenwerking, resultaten, promotie en acquisitie van buurtbemiddeling als 'uitstekend' worden beoordeeld.

Het CCV is het landelijk aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling en ondersteunt professionals bij de organisatie en uitvoering van Buurtbemiddeling. Dit betekent dat het CCV verantwoordelijk is voor de coördinatie, promotie, kwaliteitsborging en registratie van projecten Buurtbemiddeling.

Wat betekent het certificaat voor bewoners?
Bewoners die een conflict hebben met hun buren of in hun buurt kunnen bij Buurtbemiddeling aankloppen. Goed getrainde vrijwilligers van buurtbemiddeling bemiddelen in de burenruzies en zorgen voor een goed gesprek tussen de buren die uiteindelijk zélf hun eigen oplossingen aandragen.

Het certificaat voor buurtbemiddeling geeft bewoners het vertrouwen dat ze bij een organisatie terecht komen waar kwaliteit hoog in het vaandel staat en (vrijwillige) buurtbemiddelaars goed geschoold zijn in hun taak. Het Plus-certificaat is een extra waardering en erkenning en geeft zekerheid dat elk conflict op een professionele manier wordt besproken en afgehandeld.

Vorig jaar zijn er 137 aanmeldingen geweest, van de 128 afgesloten zaken is 75 % succesvol afgehandeld. En tot 1 september 2013 zijn er 110 aanmeldingen in behandeling genomen. Het aantal aanmeldingen neemt elk jaar toe en de zaken zijn complexer geworden. Psychische aandoeningen spelen vaker een rol bij de burengeschillen. En ook problemen die mensen hebben omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, schulden hebben of hun huis niet verkocht krijgen, zijn factoren die meespelen bij het ontstaan van burenruzies.

Buurtbemiddeling Deventer is gestart in 2002. Sinds april 2012 is de organisatie ook in de gemeente Olst/Wijhe actief onder de naam Buurtbemiddeling Olst-Wijhe met een eigen projectleider, bemiddelaars, telefoon en website. Zij werken met de zelfde methodiek als in Deventer.In 2012 zijn er 17 aanmeldingen geweest waarvan 76 % succesvol zijn afgerond. In 2013 zijn er tot 1 september 24 aanmeldingen in behandeling genomen.

Buurtbemiddeling Deventer is een samenwerkingsproject van de gemeente Deventer, Rentree, ieder1, woonstichting de Marken, Politie Ijsselland en Raster.

 


Resultaten van Buurtbemiddeling Deventer in 2012

U kunt ons jaarverslag 2012 hier downloaden.

 


Ieder1 over Buurtbemiddeling

Woonbedrijf ieder1 brengt Buurtbemiddeling in beeld in haar woonkrant van maart 2013. Ook onze projectleider van Buurtbemiddeling Deventer, Yolande Donker Duyvis, komt aan het woord! Bekijk het artikel en de foto's in deze PDF.

 


Buurtbemiddeling Deventer gecertificeerd

In 2011 zijn er vanuit het CCV kwaliteitscriteria geformuleerd voor de bestaande projecten Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Deventer is gecertificeerd  omdat zij voldoet aan alle kwaliteitscriteria!

 


Resultaten van Buurtbemiddeling Deventer in 2011

U kunt ons jaarverslag 2011 hier downloaden.

 


Vrijwilligersprijs voor Buurtbemiddeling Deventer

Op donderdag 27 november j.l. werd tijdens de jaarlijkse vrijwilli-gersavond van de gemeente Deventer en de Vrijwilligerscentrale Buurtbemiddeling Deventer uitgeroepen tot winnaar in de categorie Cultuur en sociaal-cultureel werk!
Lees meer hierover op de pagina In de media.

 


Opnieuw TV uitzending over buurtbemiddeling

Op 6 oktober jl. was onze bemiddelaar Stefanie opnieuw te gast bij omroep Max om over buurtbemiddeling te vertellen. Bekijk die uitzending met een klik op deze link.

 


TV uitzending

Op 23 januari jl. was onze bemiddelaar Stefanie te gast bij Max & Loretta om over Buurtbemiddeling te vertellen. Bekijk die uitzending met een klik op deze link.

 


DVD Buurtbemiddeling

Op 20 januari 2005 ontving Buurtbemiddeling Deventer de 'Welzijn versterkt' prijs (zie de pagina Persberichten) in de vorm van een subsidie voor het maken van een film op DVD over de werkwijze van buurtbemiddeling.

Deze DVD: "Beter een goeie buur... een film over Buurtbemiddeling" is inmiddels geproduceerd in een oplage van 250 exemplaren. De DVD duurt 20 minuten en kost 25 euro voor buurtbemiddelingsprojecten en 40 euro voor andere organisaties.
U kunt de DVD bestellen met een e-mail met uw adresgegevens of telefonisch via 0570 - 605385.

De film is verzorgd door Open Studio.