De organisatie van Buurtbemiddeling Deventer

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is het landelijk aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling. Dit betekent dat het CCV verantwoordelijk is voor de coördinatie, promotie, kwaliteitsborging en registratie van startende projecten Buurtbemiddeling. Het CCV zal belangstellenden en initiatiefnemers voor nieuwe projecten Buurtbemiddeling actief ondersteunen en waar nodig voorzien van informatie.
In 2011 zijn er vanuit het CCV kwaliteitscriteria geformuleerd voor de bestaande projecten. Buurtbemiddeling Deventer is gecertificeerd  omdat zij voldoet aan alle kwaliteitscriteria.

Voor meer informatie over Buurtbemiddeling en het opzetten van nieuwe projecten kunt u mailen naar buurtbemiddeling@hetccv.nl.