Soorten conflicten en overlast

Voorbeelden van overlast zijn:

  • Geluidsoverlast;
  • tuin- en grondgeschillen;
  • overhangende bomen;
  • overlast door kinderen/jongeren;
  • pesterijen en intimidatie;
  • overlast van huisdieren;
  • rommel of vuilnis in het trappenhuis of in het plantsoen;
  • vreemde geuren;
  • parkeeroverlast;
  • discriminatie.