Voor wie is Buurtbemiddeling?

Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, maar ook bij de politie, justitie, woningbouwcorporaties, wijkorganisaties, de GGD, de Gemeente Deventer, scholen, huisartsen, Thuiszorg Zuid West Overijssel en andere organisaties. Voorwaarde is wel dat de mensen die ruzie hebben vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling en zelf bellen voor een afspraak.