Hoe werkt Buurtbemiddeling?

Uitgangspunten Buurtbemiddeling

  • Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel;
  • buurtbemiddelaars zijn in conflicthantering getrainde vrijwilligers;
  • er wordt toegewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn;
  • deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend;
  • bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk;
  • Buurtbemiddeling is gratis.

 

Informatie voor verwijzers

Zie het verwijzers-protocol (PDF).